Hoezo deze site

Deze site is een verzameling van alles wat ik gevonden heb over bootsman Meurs, mijn opa.
Jarenlang heb ik niet geweten wat deze man had meegemaakt in de jaren voor, in en na de 2e wereldoorlog. Het enige wat ik wist was dat hij bij de marine had gewerkt.

In de jaren na zijn dood kwam ik steeds meer te weten. Elk detail die ik kreeg was een werkelijke verrassing maar bracht hierdoor steeds meer vragen bij mij op. Navraag bij mijn familie, en in het bijzonder mijn moeder, gaf steeds meer kleine informatie van hetgeen zij wisten vrij.

Ergens eind 2013 kreeg ik via mijn nicht Judith een Whatsapp bericht met een bijlage door. De bijlage betrof het interneringdocument van mijn opa in krijgsgevangenschap. Via dit document (elders in de site uitgebreider te lezen) stuitte ik via internet op een artikel van het kamp waar hij gezeten had. Ik heb daar een berichtje achtergelaten. Eind vorig jaar werd ik gebeld door Arthur F. Hij had mij gevonden via het bericht wat ik destijds geschreven had als reactie op het artikel over Fukuoa 2. Ik was stomverbaasd toen hij me uitlegde dat hij al jaren bezig was met allerlei gegevens bij elkaar te zoeken. Zijn zoektocht naar zoveel mogelijk informatie en de wil om met anderen en mij deze informatie te delen gaven ineens een doorbraak in het grote grijze gebied van de geschiedenis  van mijn opa. Met tranen in mijn ogen zat ik gekluisterd aan de telefoon te luisteren. Hierna kon ik een stortvloed van info vinden die ik in deze site dus bij elkaar heb gevoegd.

Hier dus een verzameling van hetgeen wat ik nu weet en wat, als het relevant is, wordt aangevuld met de info die hierna (24-02-2019) nog binnenkomt.

Ik hoop dat het een interessante geschiedenisbijdrage wordt over een man die voor mij zo nadrukkelijk in mijn jeugd aanwezig was.

Met dank aan een ieder die mij zo geholpen heeft om dit voor elkaar te krijgen